Khoa học công nghệ

THÔNG BÁO: XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ĐHQG-HCM NĂM 2022 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025

 • 23/04/2021
 • Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

   

  (1) Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) lần thứ VI, triển khai hiệu quả Đề án vay vốn Ngân hàng thế giới “Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức” và thực hiện kế hoạch chiến lược (KHCL) khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025 theo các chỉ số đo lường (KPI) đã đề ra cụ thể là tăng số lượng xuất bản trong cơ sở dữ liệu Scopus và bằng phát minh sáng chế trong và ngoài nước trong giai đoạn 2021-2025.

  (2) Theo hướng dẫn công văn số 718/BKHCN-KHTC, ngày 31 tháng 3 năm 2021 do Bộ KH&CN ban hành về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022.

  ĐHQG-HCM trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN và đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu phòng thí nghiệm năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 (chi tiết tại file đính kèm).

  ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ.

  Trân trọng kính chào./.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên