Tin tức KH&CN

THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2020, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022

 • 10/05/2021
 • Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

   

   

  Thực hiện công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị:

  1. Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020, 06 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 2022 theo biểu mẫu hướng dẫn và phụ lục số liệu được đăng tải bên dưới .
  2. Báo cáo của đơn vị vui lòng gửi về Ban KH&CN, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức và qua email nvdung@vnuhcm.edu.vn trước 16h, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (Thứ Sáu) để tổng hợp.

  Báo cáo trên là cơ sở xây dựng và phân bổ ngân sách năm 2022, vì vậy, các đơn vị cần chuẩn bị thật chu đáo và đúng hạn. Theo thông báo của Bộ KH&CN, các đơn vị báo cáo thiếu chính xác, chưa đạt yêu cầu hay chậm trễ sẽ không nhận được kinh phí năm 2022.

   

  ĐHQG-HCM đề nghị đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện.

   

  Trân trọng kính chào./.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên