Văn bản khác

Tra cứu danh mục tạp chí quốc tế

 • 05/02/2020
 • Nhằm hỗ trợ các đơn vị, cán bộ, giảng viên và người học tham khảo, lựa chọn công bố khoa học, kiểm chứng thông tin, độ uy tín cũng như xếp hạng của các tạp chí quốc tế.... Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) cung cấp một số địa chỉ tra cứu danh mục các tạp chí Quốc tế như sau:

  1. Danh mục các tạp chí quốc tế thuộc CSDL Web of Science

  https://mjl.clarivate.com/home

  1. Danh mục các tạp chí quốc tế thuộc CSDL Scopus

  https://www.scimagojr.com/journalrank.php

  1. Danh sách các tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín được công nhận bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) năm 2019
  • Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:

  https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/

  • Lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

  https://nafosted.gov.vn/ban-hanh-danh-muc-tap-chi-co-uy-tin-nam-2019-ap-dung-doi-voi-cac-de-tai-nghien-cuu-co-ban-trong-linh-vuc-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-do-quy-tai-tro/

  Các danh mục trêncũng được sử dụng làm căn cứ xem xét và đánh giá kết quả các sản phẩm công bố của các đề tài cấp ĐHQG-HCM.

  ĐHQG-HCM xin thông báo để các nhà khoa học biết và thực hiện theo quy định./.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên