Tin tức KH&CN

Triển khai thí điểm Trung tâm Xuất sắc

 • 15/01/2018
 • Ngày 26/2, Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt đề án “Thí điểm xây dựng Trung tâm INOMAR thành Trung tâm Xuất sắc tại ĐHQG-HCM”.

  Trung tâm INOMAR là “trung tâm mở”để các nhà khoa học, doanh nghiệp từ mọi nơi đến làm việc, nghiên cứu và sáng tạo. Nhà khoa học, doanh nghiệp thuộc các đơn vị đối tác đến làm việc tại Trung tâm sẽ tham gia đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh/học viên cao học, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển ý tưởng và sản phẩm...

  Trong giai đoạn đầu, Trung tâm đã thực hiện nhiều hoạt động học thuật quan trọng như: triển khai nghiên cứu hợp tác với Trường ĐH UCLA - Hoa Kỳ và Trường ĐH Kyushu - Nhật Bản; thiết lập mô hình không gian mở thông qua ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Công ty BSB nhằm thu hút các nhà khoa học, học viên cao học, sinh viên trong và ngoài ĐHQG-HCM đến học tập, nghiên cứu; xây dựng 3 nhóm nghiên cứu mới kết hợp thực nghiệm và mô phỏng tính toán, tạo tiền đề phát triển thành nhóm nghiên cứu mạnh.

  Năm 2018 Trung tâm Xuất sắc có 29 công bố khoa học ISI, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2017. Chất lượng công bố khoa học thông qua chỉ số IF được Trung tâm duy trì ở mức cao (chỉ số ảnh hưởng IF trung bình/công bố ~ 5,7 và 77% thuộcQ1), gấp 3 lần IF trung bình của ĐHQG-HCM trong kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, Trung tâm có 3 công bố khoa học trên tạp chí thuộc nhà xuất bản Nature. Công bố đạt chỉ số IF cao nhất của trung tâm là 21.875. Trong đó, có 19 công bố có sự tham gia của đối tác quốc tế, chiếm tỷ lệ 65,5%.

  Ngoài ra, Trung tâm còn thành công trong việc tìm kinh phí nghiên cứu từ các nguồn ngoài ĐHQG-HCM. Cụ thể, Trung tâm đã được Bộ KH&CN phê duyệt 3 đề tài cấp nhà nước với tổng kinh phí thực hiện cho năm 2019 là trên 18 tỷ đồng.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên