Tin tức KH&CN

Xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong ĐHQG-HCM

 • 16/04/2019
 • Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu, nhiều năm qua ĐHQG-HCM kiên trì thực hiện một chiến lược tổng thể nhằm xây dựng và phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) theo hướng gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hội nhập quốc tế.

  Trong đó, ĐHQG-HCM đã ban hành các chính sách triển khai giai đoạn 3 của kế hoạch chiến lược KH&CN là xây dựng các nhóm NCM và liên ngành, triển khai thí điểm Trung tâm Xuất sắc. Với các tiêu chí rõ ràng, ĐHQG-HCM định kỳ xem xét phát triển thêm các nhóm nghiên cứu mới đủ tiêu chuẩn, đồng thời loại dần những nhóm nghiên cứu không đạt yêu cầu.

  Tế bào của nhóm NCM và liên ngành gồm các nhà khoa học và chuyên gia trong và ngoài nước, các NCS, HVCH hoạt động cùng một hoặc vài hướng nghiên cứu được dẫn dắt bởi một nhà khoa học có uy tín. Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, đặc biệt là người trưởng nhóm, quyết định đến số lượng và chất lượng sản phẩm KH&CN nên việc xác định các tiêu chí của nhóm NCM để đầu tư là rất quan trọng.

  Theo cách tổ chức này, các tập thể khoa học sẽ không ngừng phấn đấu để sớm được công nhận và được đầu tư. Đồng thời các nhóm NCM sẽ phát triển dần theo thời gian, vừa bổ sung vừa loại trừ. Các nhóm NCM sẽ là hạt nhân phát triển của những trung tâm nghiên cứu xuất sắc, qua đó thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và gắn kết với các đối tác lớn trong và ngoài nước để cùng giải quyết những nhiệm vụ KHCN trọng điểm tầm quốc gia, quốc tế và tạo ra những sản phẩm KHCN xuất sắc.

  Thông tin các nhóm nghiên cứu mạnh trong ĐHQG-HCM xem tại file đính kèm.

   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên