Sinh viên

Hoạt động sinh viên, hỗ trợ việc làm và quan hệ doanh nghiệp

Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng viên chức

Ngày 15/9, Cơ quan ĐHQG-HCM đã ra thông báo tuyển dụng 2 chuyên viên Ban Kế hoạch - Tài chính làm việc tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM.
  • 19/09/2022

Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng viên chức

Ngày 18/8, Cơ quan ĐHQG-HCM đã ra thông báo tuyển dụng chuyên viên Văn phòng Đảng ủy làm việc tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM.
  • 18/08/2022

Tin mới nhất