Sinh viên

Hoạt động sinh viên, hỗ trợ việc làm và quan hệ doanh nghiệp

ĐHQG-HCM: Điểm trúng tuyển năm 2017 của ĐHQG-HCM

Ngày 30/7/2017, Hội đồng tuyển sinh các Trường/Khoa thuộc ĐHQG-HCM đã chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1 của các ngành/nhóm ngành, cụ thể như sau:
  • 30/07/2017

Thí sinh 16,5 điểm có thể được xét tuyển vào Trường ĐH Quốc Tế

Theo thông báo ngày 14/7 của Trường ĐH Quốc Tế ĐHQG-HCM, năm 2017 trường này có 7 ngành nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 điểm trở lên, 9 ngành lấy điểm xét tuyển từ 17,5; còn tất cả ngành thuộc chương trình liên kết đều có điểm xét tuyển là 16,5.
  • 18/07/2017

Tin mới nhất