Tin tổng hợp

Cơ quan ĐHQG-HCM và Khoa Chính trị - Hành chính tuyển dụng viên chức

 • 22/07/2019
 • Ngày 16 và 19/7, Cơ quan ĐHQG-HCM và Khoa Chính trị - Hành chính đã ra thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. Số lượng cần tuyển: 1 chuyên viên Ban Cán sự Đoàn, 1 trưởng phòng và 1 chuyên viên Khoa Chính trị - Hành chính.

  Hồ sơ ứng tuyển vị trí chuyên viên Ban Cán sự Đoàn nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng ĐHQG-HCM Phòng 319, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức; Điện thoại: 08 3724 2160 - 1651 (chị Huệ).

  Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/8/2019.

  Hồ sơ ứng tuyển vị trí trưởng phòng và chuyên viên Khoa Chính trị - Hành chính nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Khoa Chính trị - Hành chính, Phòng 707, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức; Điện thoại: 08 3724 2160 - 1431 (chị Hường hoặc chị Hương).

  Cơ quan ĐHQG-HCM là tổ chức tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhằm mục tiêu xây dựng ĐHQG-HCM trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

  Khoa Chính trị - Hành chính là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM có nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong ĐHQG-HCM, cũng như đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực hành chính.

  Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.


  BẢO KHÁNH

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên