Sau đại học

NCS. Nguyễn Hữu Nhân, Trường ĐH KHTN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 03/3/2018

 • 08/02/2018
 • Tên đề tài luận án: Bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến liên kết với phương trình tích phân phi tuyến.
  Chuyên ngành: Toán Giải tích
  Mã số: 62 46 01 02
  Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Nhân
  Người hướng dẫn khoa học: 
      1) TS. Trần Minh Thuyết - Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM.
      2) TS. Nguyễn Thành Long - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM. 
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp. HCM
  Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 03/03/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng F102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp. HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên