Sau đại học

NCS. Ngô Quang Huy, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 11/4/2017

 • 23/03/2017
 • Tên luận án: Quan hệ giữa truyền thông và hiện đại trong kiến trúc ở Tp.HCM-NCS. Ngô Quang Huy
  Chuyên ngành:                   TRIẾT HỌC     
  Mã số:                          62 22 03 01 
  Họ và tên nghiên cứu sinh:       NGÔ QUANG HUY
  Người hướng dẫn khoa học:          1. PGS, TS. ĐẶNG HỮU TOÀN
                                                            2. TS. LÊ QUANG QUÝ
  Tên cơ sở đào tạo:              TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG-HCM
  Thời gian bảo vệ: 8h00, ngày 11/4/2017 
  Địa điểm: Phòng D201 Trường ĐH KHXV&NV, Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên