Tin tức KH&CN

THÔNG BÁO: Xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2019-2020

 • 03/11/2020
 • Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

   

  Nhằm tôn vinh, khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hàng năm đã tiến hành khen thưởng các cá nhân và tập thể từ các đơn vị thành viên và trực thuộc có thành tích khoa học và công nghệ nổi bật trong năm học.

  Năm 2019-2020, ĐHQG-HCM tiếp tục xét khen thưởng 02 giải thưởng khoa học và công nghệ thường niên được ban hành theo Quyết định số 1194/QĐ-ĐHQG ngày 22 tháng 9 năm 2015 (phụ lục 1) như sau:

  1. Giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc”;
  2. Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” (sách chuyên khảo, bài báo, sản phẩm sở hữu trí tuệ);
  3. Riêng phần khen thưởng khuyến khích công bố quốc tế được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 của Quyết định 1194/QĐ-ĐHQG sẽ được ĐHQG-HCM thực hiện theo Hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018 của ĐHQG-HCM về Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM (phụ lục 2) và sẽ có thông báo sau.

  ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ nghiên cứu nộp hồ sơ xét thưởng và thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét thưởng theo hướng dẫn của Quyết định nêu trên.

  Hồ sơ gửi về Ban Khoa học và Công nghệ*, ĐHQG-HCM trước ngày 20/11/2020 để tiến hành xét khen thưởng cấp ĐHQG-HCM.

  Trân trọng./.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên