Hội nghị - Hội thảo

Kỷ niệm “15 năm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – Xây dựng và Phát triển” ( “ĐHQG-HCM 15 - Xây dựng và Phát triển”)

 • 05/04/2010
 •                  
   
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  THÔNG BÁO
  Về việc sử dụng Logo kỷ niệm “15 năm Đại học Quốc gia 
  thành phố Hồ Chí Minh – Xây dựng và Phát triển”

  Kỷ niệm “15 năm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – Xây dựng và Phát triển” ( “ĐHQG-HCM 15 - Xây dựng và Phát triển”), Ban Giám đốc ĐHQG-HCM đã quyết định chọn Logo chính thức sử dụng trong các hoạt động chào mừng sự kiện này trong toàn ĐHQG-HCM. Văn phòng xin trân trọng giới thiệu đến các đơn vị thành viên và trực thuộc để thống nhất khi sử dụng.

  Có thể tham khảo chi tiết Logo tại địa chỉ trang Web của ĐHQG-HCM: http://www2.vnuhcm.edu.vn/
  Trân trọng kính chào. 


                                                          TL. GIÁM ĐỐC
                                                        Chánh Văn phòng

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên