Tin tổng hợp

Đại học Quốc gia trực tiếp trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng

 • 16/06/2022
 • Đó là một trong những nội dung của Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 15/6/2022. Theo đó, Giám đốc Đại học Quốc gia xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng các danh hiệu thi đua khen thưởng sau: Huân chương, Huy chương, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu vinh dự Nhà nước.

  ĐHQG-HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Ảnh: Tư liệu

  Đồng thời, Giám đốc Đại học Quốc gia đề nghị Chính phủ quyết định tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

  Đối với danh hiệu, hình thức khen thưởng của Đại học Quốc gia như: Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Đại học Quốc gia, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia và Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo chức năng quản lý nhà nước.

  Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

  ĐHQG-HCM thuộc khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội

  ĐHQG-HCM thuộc khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐHQG-HCM, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Năm 2022, ĐHQG-HCM được phân công là khối trưởng khối thi đua này.

  NHÃ UYÊN

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên