Sau đại học

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 • 25/01/2019
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hiện có 33 chương trình/ngành đào tạo thạc sĩ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  TT

  Mã ngành

  Tên ngành

  1

  8420107

  Vi sinh vật  học

  2

  8420114

  Sinh học thực nghiệm

  3

  8420116

  Hoá sinh học

  4

  8420120

  Sinh thái học

  5

  8420121

  Di truyền học

  6

  8420201

  Công nghệ sinh học

  7

  8440103

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  8

  8440105

  Vật lý vô tuyến và điện tử

  9

  8440106

  Vật lý nguyên tử và hạt nhân

  10

  8440110

  Quang học

  11

  8440111

  Vật lý địa cầu

  12

  8440113

  Hoá vô cơ

  13

  8440114

  Hoá hữu cơ

  14

  8440118

  Hoá phân tích

  15

  8440119

  Hoá lí thuyết và hoá lí

  16

  8440122

  Khoa học vật liệu

  17

  8440201

  Địa chất học

  18

  8440205

  Khoáng vật học và Địa hóa học

  19

  8440222

  Khí tượng và khí hậu học

  20

  8440228

  Hải dương học

  21

  8440301

  Khoa học môi trường

  22

  8460102

  Toán giải tích

  23

  8460104

  Đại số và lí thuyết số

  24

  8460105

  Hình học và tôpô

  25

  8460106

  Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

  26

  8460110

  Cơ sở toán học cho tin học

  27

  8460112

  Toán ứng dụng

  28

  8480101

  Khoa học máy tính

  29

  8480104

  Hệ thống thông tin

  30

  8520203

  Kỹ thuật điện tử

  31

  8520401

  Vật lý kỹ thuật

  32

  8520501

  Kỹ thuật địa chất

  33

  8850101

  Quản lý tài nguyên và Môi trường

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên