Tin tổng hợp

Hai ĐHQG ký kết hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương

 • 23/08/2019
 • Ngày 22/8, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên hai ĐHQG, ĐHQG-HCM và ĐHQG Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương, tiếp tục khẳng định vai trò tư vấn chính sách của hai đại học hàng đầu nhằm phát huy thế mạnh của ba cơ quan trong việc nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế xã hội đất nước.

  Theo thỏa thuận, hai ĐHQG và Ban Kinh tế Trung ương tập trung vào 5 hoạt động chính yếu:

  Thứ nhất, nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh mới; dự báo phát triển kinh tế - xã hội và các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phát triển và liên kết vùng, liên kết ngành, đặc biệt là cụm liên kết đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và phát triển nền kinh tế số.

  Thứ hai, tham mưu, đề xuất đường lối, chủ trương về kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

  Thứ ba, đóng góp ý kiến thẩm định các báo cáo, đề án về kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  Thứ tư, trao đổi thông tin, tài liệu khoa học và các kết quả nghiên cứu về kinh tế - xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Thứ năm, tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về vực kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên.

  Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn đưa mối quan hệ hợp tác giữa ba cơ quan đi vào chiều sâu, tạo ra một năng lượng trí tuệ để giải quyết những vấn đề vĩ mô quan trọng của đất nước.

  Tin, ảnh: HOÀNG HẠNH

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên