Sau đại học

NCS. Dương Mỹ Thắm, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 22/02/2019

 • 30/01/2019
 • Tên luận án: Truyện thơ Quốc ngữ Nam kỳ xuất bản ở Sài Gòn từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945
  Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
  Mã số: 62223401
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Mỹ Thắm
  Người hướng dẫn khoa học: 
  TS. Nguyễn Nam
   PGS. TS Lê Giang
  Tên cơ sở đào tạo:Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM
  Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 22/02/2019
  Địa điểm bảo vệ: P. D201,  Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên