Tin tổng hợp

Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

 • 02/06/2022
 • Ngày 3/6, ĐHQG-HCM chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

  Hội thảo này là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động quan trọng để tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, với sự tham dự của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và các doanh nghiệp.

  Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 3/6/2022.

  Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

  BAN TỔ CHỨC

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên