Sau đại học

Khảo sát thống kê Cơ sở đào tạo thạc sĩ.

 • 17/08/2011
 •  ĐHQG-HCM có nhận được công văn số 5161/BGDĐT-GDĐH ngày 3/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị các cơ sở đào tạo thạc sĩ thực hiện báo cáo chung về đào tạo thạc sĩ.
  Nội dung của công văn như sau: 
      Để triển khai Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011, thực hiện kế hoạch công tác 2011 –2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát, thống kê và đánh giá các cơ sở đào tạo thạc sĩ trong 5 năm trở lại đây. Kết quả khảo sát này sẽ sử dụng để đánh giá việc bảo đảm các điều kiện được phép đào tạo, quy định tại Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010, đối với từng chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, đồng thời dùng để xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá quá trình tổ chức, quản lý đào tạo của các cơ sở đào tạo thạc sĩ trong cả nước.
      Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm theo 2 mẫu báo cáo (Báo cáo tổng hợp và Báo cáo chuyên ngành đào tạo) và đề nghị các cơ sở đào tạo thạc sĩ thực hiện các việc sau đây:
  1. Lập báo cáo 
  - Mỗi cơ sở đào tạo thạc sĩ lập một bản “Báo cáo tổng hợp” theo mẫu số 1, trong đó điền các thông tin chung về đào tạo thạc sĩ của cơ sở đào tạo, như: đội ngũ giảng viên cơ hữu, các số liệu về học viên cao học thuộc tất cả các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, số chuyên ngành thạc sĩ được phép đào tạo, cơ sở vật chất và quản lý đào tạo.
  - Lập “Báo cáo chuyên ngành đào tạo” theo mẫu số 2 cho từng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ mà cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ. Đối với những chuyên ngành được phép đào tạo thí điểm, chuyên ngành không tuyển được học viên hoặc không tổ chức đào tạo trong 5 năm trở lại đây, cơ sở đào tạo vẫn phải lập bản báo cáo.
  - Điền đầy đủ, chính xác các thông tin vào các biểu thống kê và các bảng minh chứng kèm theo, như quy định trong các mẫu số 1 và mẫu số 2.
  2. Về kinh phí: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ một phần chi phí theo qui định hiện hành cho công việc thu thập dữ liệu; Cơ sở đào tạo thực hiện các thủ tục, chứng từ tài chính theo yêu cầu để thanh quyết toán với đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3. Các sản phẩm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:
  - 02 bản báo cáo tổng hợp;
  - 02 bản báo cáo cho mỗi chuyên ngành thạc sĩ đã được phép đào tạo;
  - 01 file mềm của Báo cáo tổng hợp; 
  - Các file mềm của các Báo cáo chuyên ngành;
  - 01 file mềm tổng hợp các thông tin về cơ sở đào tạo và tất cả các chuyên ngành (thực hiện theo mẫu chung trên Excel).
      Các bản báo cáo phải được xác nhận của Thủ trưởng cơ sở đào tạo; các file mềm có thể được gửi bằng đĩa CD hoặc qua e-mail cho các chuyên viên phụ trách cơ sở đào tạo. 
      Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo thạc sĩ thực hiện nghiêm túc các công việc nêu trên. Các sản phẩm cần được hoàn thiện và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày  28/10/ 2011, theo địa chỉ: 
                                              Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
                                              49 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
            Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Chuyên viên phụ trách Cơ sở đào tạo hoặc liên hệ với TS. Nguyễn Văn Hựu, theo ĐT: 04.38694905,     E-mail: nvhuu@moet.edu.vn.

  Công văn và các biểu mẫu đính kèm, tải về tại đây.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên