Sau đại học

Lập kế hoạch 2013; Rà soát trình độ năng lực tiếng Anh của giảng viên

 • 08/01/2013
 • Kính gửi:  Các cơ sở đào tạo

  Tiếp theo công văn công văn số 1938/ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 03/13/2012 về việc rà soát và điều chỉnh kế hoạch công tác Đề án tiếng Anh và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và công văn số 2086/ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 26/12/2012 của ĐHQG-HCM về việc rà soát trình độ năng tiếng Anh (TĐNL TA) của giảng viên, ĐHQG-HCM đề nghị các cơ sở đào tạo (CSĐT):
  I. Kế hoạch công tác Đề án năm 2013
      Căn cứ kế hoạch và kinh phí đã được ĐHQG-HCM phê duyệt (đính kèm), CSĐT rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch, xác nhận kế hoạch kèm kinh phí đối ứng và gửi về ĐHQG-HCM thông qua Ban ĐH&SĐH trước ngày 25/01/2013.
  II. Rà soát TĐNL TA của giảng viên (Theo nội dung công văn Số 2086/ĐHQG-ĐH&SĐH). 
  1. Chuẩn TĐNL TA đối với giảng viên: chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ C1 (Đính kèm).
  2. Thời hạn nộp các chứng chỉ tiếng Anh cho CSĐT: trước ngày 30/5/2013. 
  3. Tổ chức rà soát TĐNL TA: các giảng viên không có chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu tại Mục II.1 sẽ phải tham gia rà soát TĐNL TA theo quy định của Bộ GD&ĐT.
      Liên hệ: Anh Trần Văn Đồng, Ban ĐH&SĐH, ĐHQG-HCM, điện thoại: 37242160, Ext: 1342; Email: tvdong@vnuhcm.edu.vn.
      ĐHQG-HCM thông báo đến các cơ sở đào tạo để biết và thực hiện.

  Trân trọng.
   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên