Tin tức - Sự kiện

NCS. Đào Phú Quốc, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 30/8/2022

 • 22/08/2022
 • Tên luận án: Đặc điểm sinh lý, sinh thái của loài Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch (Năng ống) và Eleocharis dulcis var. tuberosa (Năng củ)
  Ngành: Sinh thái học
  Mã số ngành: 62 42 01 20
  Họ tên nghiên cứu sinh: Đào Phú Quốc
  Khóa đào tạo: 2014
  Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Bửu Thạch và TS. Nguyễn Phi Ngà
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM 
  Thời gian bảo vệ: 08g00 ngày 30/8/2022
  Địa điểm bảo vệ: Phòng F. 102 - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên