Sau đại học

NCS. Ngô Thị Huyền, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 16/12/2017

 • 06/12/2017
 • Tên luận án: Quan Điểm Về Con Người Trong Triết Học Mác Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Sự Nghiệp Giải Phóng Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay
  Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS
  Mã số: 62.22.80.05
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Huyền
  Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Cơ sở đào tạo: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 08g00, ngày 16/12/2017
  Địa điểm bảo vệ: Phòng D201, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên