Sau đại học

NCS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Viện MT&TN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 9/5/2018

 • 25/04/2018
 • Tên đề tài luận án tiến sỹ: Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srepok - Cao nguyên Việt Nam. 
  Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường –
  Mã số: 62 85 15 01. 
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
  Người hướng dẫn khoa học:
  1.    PGS.TSKH. Bùi Tá Long
  2.    PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi
  Cơ sở đào tạo: Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 9/5/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng Hội Thảo Viện MT&TN

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên