Sau đại học

NCS. Nguyễn Văn Thành, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 27/12/2017

 • 11/12/2017
 • Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quan Niệm Của Trương Vĩnh Ký Về Từ Loại Tiếng Việt Qua Khảo Sát “Grammaire De La Langue Annamite-1883”
  -Chuyên ngành:         Lý luận ngôn ngữ
  -Mã số:             62.22.01.01
  -Họ và tên nghiên cứu sinh:     Nguyễn Văn Thành
  -Người hướng dẫn khoa học:    1. TS. Huỳnh Bá Lân
                                            2. PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lang
  -Tên cơ sở đào tạo:        ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM
  - Thời gian bảo vệ: 8g30, ngày 27/12/2017
  - Địa điểm bảo vệ: Phòng D401, Trường ĐH KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên