Sau đại học

NCS. Phạm Hoài Phương, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 07/5/2018

 • 23/04/2018
 • Tên luận án: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Ludwig Feuerbach và ý nghĩa lịch sử của nó.
  Chuyên ngành: Triết học
  Mã số: 62.22.03.01
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Hoài Phương
  Cán bộ hướng dẫn khoa học:     1. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa; 2. TS. Hồ Anh Dũng
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.. 
  Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 07/5/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng D201, Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên