Sau đại học

NCS. Thái Thị Hoài An, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 22/01/2018

 • 12/01/2018
 • Tên luận án: “Vấn Đề Tiếp Nhận Franz Kafka Ở Việt Nam”
  Chuyên ngành: Lý luận văn học
  Mã số: 62.22.32.01
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Thái Thị Hoài An
  Người hướng dẫn khoa học:     
  -                 PGS.TS. Huỳnh Văn Vân
  -              PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu
  Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 14h00,  ngày 22/01/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng D402, Trường ĐH KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên