Sau đại học

NCS. Trần Xuân Hồi, Trường ĐH KHTN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 28/7/2018

 • 09/07/2018
 • Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu định liều chiếu trong cho nhân viên bức xạ đối với đồng vị I-131 dựa trên kỹ thuật lấy mẫu không khí”
  Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
  Mã số: 62 44 05 01
  Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Xuân Hồi
  Khóa đào tạo: 2013
  Người hướng dẫn khoa học:
  Hướng dẫn 1: PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
  Hướng dẫn 2: PGS. TS. Huỳnh Trúc Phương
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên-ĐHQG HCM
  Thời gian bảo vệ: 8g30, ngày 28/7/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng F102, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên-ĐHQG HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên