Sau đại học

Nội dung ĐHQG-HCM sẽ làm việc với các CSĐT vào tháng 4/2011

 • 16/03/2011
 • Kính gửi: Các cơ sở đào tạo sau đại học

   

  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và các quy định liên quan đến công tác đào tạo sau đại học (SĐH) của Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM), ĐHQG-HCM sẽ làm việc với các cơ sở đào tạo (CSĐT) theo nội dung sau:

  1. Nội dung:

  1.1. Công tác tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2011;

  1.2. Chương trình đào tạo thạc sĩ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (QĐ số số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 05/01/2009 và Quyết định 60/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/01/2011);

  1.3. Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (QĐ số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH).

  2. Chuẩn bị báo cáo:

  2.1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh SĐH đợt 1/2011 (theo biểu mẫu và kế hoạch ĐHQG-HCM ban hành kèm theo công văn số 212/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 14/02/2011);

  2.2. Rà soát chương trình đào tạo thạc sĩ (theo biểu mẫu đính kèm);

  2.3. Báo cáo tình hình thực hiện Điều 49 (Tổ chức thực hiện) Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHQG-HCM (QĐ số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH) tại CSĐT.

  3. Thời gian:

  Dự kiến vào tuần cuối tháng 4/2011 (thời gian cụ thể ĐHQG-HCM sẽ thông báo đến CSĐT sau).

  Đề nghị CSĐT báo cáo ĐHQG-HCM thông qua Ban ĐH&SĐH bằng văn bản và email: tvdong@vnuhcm.edu.vn trước ngày 15/04/2011.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên