Sau đại học

Thu thập thông tin các nhà khoa học Việt kiều, nhà khoa học người nước ngoài

 • 19/06/2013
 • Kính gửi:     
  - Các đơn vị trong ĐHQG-HCM
  - Quý Thầy/Cô

  Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ và nghiên cứu khoa học tại ĐHQG-HCM, việc mời các nhà khoa học Việt kiều, nhà khoa học người nước ngoài có uy tín tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học là rất cần thiết. Điều này sẽ giúp việc đào tạo, nghiên cứu khoa học tại ĐHQG-HCM từng bước tiếp cận được với các chuẩn mực quốc tế.
  Để đẩy mạnh việc phối hợp với các nhà khoa học Việt kiều, nhà khoa học người nước ngoài trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, ĐHQG-HCM triển khai việc thu thập thông tin, lập cơ sở dữ liệu về các nhà khoa học Việt kiều, nhà khoa học người nước ngoài đã từng có mối quan hệ, hợp tác với các đơn vị, Thầy/Cô trong ĐHQG-HCM. 
  ĐHQG-HCM kính đề nghị Quý đơn vị, Quý Thầy/Cô hỗ trợ, cung cấp thông tin về các nhà khoa học Việt kiều, nhà khoa học người nước ngoài theo biểu mẫu đính kèm và gửi văn bản, file điện tử về Ban ĐH&SĐH trước ngày 30/07/2013 theo địa chỉ bên dưới:
      Phòng 317, Ban Đại học & Sau đại học, ĐHQG-HCM
      Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
      Điện thoại: 08.37242191; Fax: 08.37242191
      Email: vtlong@vnuhcm.edu.vn
  Quý đơn vị, Thầy/Cô có thể tải biểu mẫu tại website: vnuhcm.edu.vn, mục Đào tạo/Sau đại học/Tin tức – Sự kiện.

  Trân trọng cảm ơn.

  Nội dung chi tiết và biểu mẫu đính kèm.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên