Sau đại học

Tình hình thi TSSĐH đợt 2 năm 2010 tại ĐHQG-HCM, từ ngày 23-24/10/2010.

 • 25/10/2010
 • Ngày 23-24/10/2010, Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2010 tại thi 4 Hội đồng thi: Trường Đại học Khoa học Xã hội& Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Quốc tế. Kỳ thi tuyển đã diễn ra an toàn nghiêm túc và thành công tốt đẹp với sự chuẩn bị tốt của các đơn vị liên quan (Ban chỉ đạo, Ban thanh tra của ĐHQG-HCM và các Hội đồng tuyển sinh Cơ sở).

  Số thí sinh có mặt dự thi khá cao 777/949 đạt tỉ lệ 81.9% so với số ĐKDT. Tỷ lệ số thí sinh dự thi của Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV cao và ổn định.

  Trong đợt thi này, số thí sinh vi phạm quy chế thi ít: có 6 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu.

  Tình hình làm bài thi và coi thi được thực hiện một cách nghiêm túc, không có sự cố xảy ra tại các địa điểm tổ chức thi. 

  TT

  Hội đồng

  tuyển sinh cơ sở

  Sáng ngày 23/10/2010

  MÔN CƠ BẢN

  Chiều ngày 23/10/2010

  MÔN CƠ SỞ

  Sáng ngày 24/10/2010

  MÔN NGOẠI NGỮ

  ĐKDT

   

  Dự thi

  Vắng

   

  Tỷ lệ

   %

  ĐKDT

   

  Dự thi

  Vắng

   

  Tỷ lệ

   %

  ĐKDT

  Dự thi

  Vắng

  Tỷ lệ

   %

  1

  Trường ĐH

  KH XH&NV

  339

  291

  48

  85.84

  339

  281

  58

  82.89

  318

  262

  56

   

  82

  2

  Trường ĐH CNTT

  300

  248

  52

  82.67

  300

  237

  63

  79.00

  258

  196

  62

  75.97

  3

  Trường ĐH KT-L

  245

  179

  66

  73.06

  245

  159

  86

  64.90

  219

  134

  85

  61.19

  4

  Trường ĐH QT

  65

  59

  6

  90.77

  65

  59

  6

  90.77

  40

  33

  7

  82.50

  5

  Viện MT-TN

  Không tổ chức thi tuyển bậc thạc sĩ

  Gửi 2 NCS thi tại Hội đồng thi Trường ĐH KHXH&NV

   

  Tổng cộng

  949

  777

  172

  81.88

  949

  736

  213

  77.56

  835

  625

  210

  74.85

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên