Thông cáo báo chí

Những định hướng của Đảng bộ ĐHQG-HCM giai đoạn 2015-2020

 • 08/06/2015
 • Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM lần V, nhiệm kỳ 2015-2020 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trong 5 năm qua đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm tới.
   

  Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ĐHQG-HCM. Ảnh: TL.

  Bằng sự đoàn kết, nhất trí và sáng tạo, Đảng bộ ĐHQG-HCM đã lãnh đạo toàn diện hoạt động của đơn vị, từng bước phát triển ĐHQG-HCM thành một trong những trung tâm giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam.

  Những thành tựu nổi bật

  Có thể ghi nhận thành tựu của Đảng bộ ĐHQG-HCM trong nhiệm kỳ 2010-2015 qua các hoạt động nổi bật sau:

  - Đảng bộ nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ.

  - Đảng bộ chú trọng phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của ĐHQG-HCM trong việc tham vấn các chính sách xã hội; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây nguyên; không ngừng nâng cao chất lượng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

  - Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng Khu Đô thị ĐHQG-HCM theo định hướng khu đại học thông minh với không gian mở, hài hòa cảnh quan thiên nhiên và thân thiện môi trường  nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản trị, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt không chỉ cho giới trí thức mà còn cho cả cư dân tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM.

  - Đảng bộ lãnh đạo chặt chẽ công tác hoàn thiện mô hình, tổ chức ĐHQG-HCM, góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong việc xây dựng, phát triển các đại học quốc gia và đại học trọng điểm tại Việt Nam.

  - Đảng bộ chủ động đề ra và chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ lẫn phẩm chất đạo đức. Nhờ đó, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và quản trị đại học của ĐHQG-HCM và các trường, đơn vị thành viên trong hệ thống đã có những bước tiến ngang bằng với khu vực và thế giơi.

  Mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới

  Với trọng trách của mình trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Đảng bộ ĐHQG-HCM xác định các mục tiêu cốt lõi: “Đến năm 2020, ĐHQG-HCM hoàn thiện mô hình đại học theo hướng quản trị tiên tiến; trở thành đại học trong tốp đầu Đông Nam Á, có một số lĩnh vực đạt chuẩn mực châu Á và quốc tế. Phát huy vai trò của ĐHQG-HCM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đến năm 2025 hoàn thiện cơ bản khu đô thị đại học kiểu mẫu đầu tiên ở Việt Nam”.

  Để biến mục tiêu đó thành hiện thực, ĐHQG-HCM sẽ phải triển khai đồng bộ và phối hợp nhịp nhàng các giải pháp:
  Một là, lấy công tác chính trị tư tưởng là nền tảng để đảm bảo sự phát triển của tổ chức và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lấy việc học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm động lực cho tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và các đơn vị làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng trong suốt quá trình lao động và cống hiến.

  Hai là, lấy hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học làm trung tâm, góp phần đào tạo lớp sinh viên giỏi, vừa hồng vừa chuyên. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu xã hội và xu hướng hội nhập quốc tế. Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo sau đại học, khẳng định chất lượng và vị thế nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM. Nâng chất lượng và số lượng các công bố khoa học hằng năm; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng; tham gia tích cực công tác phản biện, tư vấn, dự báo xã hội và xây dựng chính sách.

  Ba là, khẳng định những đóng góp hiệu quả của ĐHQG-HCM cho sự phát triển của TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; khẳng định vị thế quốc tế của ĐHQG-HCM trong tiến trình hội nhập giáo dục đại học. Cùng TP.HCM thực hiện các chương trình đột phá vào các lĩnh vực: giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và sáng tạo các sản phẩm công nghiệp chủ lực. Gắn kết các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long triển khai những nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho ĐHQG-HCM và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chủ trì.

  Bốn là, xây dựng Khu Đô thị Đại học - Thành phố Khoa học theo định hướng thông minh, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Tổ chức quản lý và xây dựng khu đô thị này trên các chuẩn mực: hợp lý, hiện đại, hiệu quả và tuân thủ quy hoạch.

  Năm là, nâng cao năng lực quản trị đại đọc và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng với yêu cầu xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM; hoàn thiện mô hình tổ hợp (hệ thống) ĐHQG-HCM. Xây dựng cơ chế làm việc, tạo sự thông suốt trong hợp tác và phối hợp, phát huy cao nhất hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của ĐHQG-HCM. Phát triển ĐHQG-HCM theo hướng tự chủ đại học hiện đại và có trách nhiệm giải trình trước xã hội.
  Sáu là, tập trung xây dựng Đảng bộ vững về chính trị, mạnh về tổ chức, làm nền tảng để góp phần hoàn thiện mô hình ĐHQG-HCM. Xây dựng tổ chức Đảng các cấp trên cơ sở có chính quyền cùng cấp, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng. Phấn đấu kết nạp 1.250-1400 đảng viên/nhiệm kỳ.

  Với thành quả và truyền thống tốt đẹp trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2015-2020 có tiền đề thuận lợi để lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần V Đảng bộ ĐHQG-HCM đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần X.

  *Lược trích dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ ĐHQG-HCM trình Đại hội Đảng bộ thứ V.

  Nguyễn Công Mậu
  (Phó bí thư Đảng bộ ĐHQG-HCM)

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên