Giáo dục 4.0

Đánh giá giữa kỳ Đề án CDIO năm 2013

 • 25/06/2013
 • Kính gửi:

          - Trường Đại học Bách khoa;

          - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

          - Trường ĐH Công nghệ Thông tin;

          - Trường ĐH Kinh tế-Luật;

          - Trung tâm CEE


  Căn cứ Quyết định 1389/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 29/01/2011 về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Quản lý thực hiện Đề án “Triển khai thí điểm mô hình CDIO tại ĐHQG-HCM cho Ngành Kỹ thuật Cơ khí (MS: 52520103), Nhóm ngành Máy tính (MS: 524801), Nhóm ngành Công nghệ Thông tin (MS: 524802) và nhân rộng triển khai cho các nhóm ngành đào tạo khác, giai đoạn 2010 - 2017” (Đề án);


  Căn cứ Quyết định số 117, 118, 119, 120 và 156/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Đề án năm 2013 cho Cơ quan ĐHQG-HCM, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH KHTN, Trường ĐH CNTT và Trường ĐH KT-Luật và CQ ĐHQG-HCM (các đơn vị);


  1. Ban Chủ nhiệm Đề án CDIO ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị lịch đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án năm 2013 (tại đây).


  2. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo theo Biểu mẫu (ban hành kèm theo Quy định về Tổ chức và Quản lý thực hiện Đề án) về ĐHQG-HCM (bản in có xác nhận của đơn vị và file qua email: dnkhiem@vnuhcm.edu.vn) trước ngày 5/7/2013.


  3. Để đảm bảo công tác đánh giá được hiệu quả, đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo nội dung kiểm tra (đính kèm) và chỉ đạo Tổ Triển khai CDIO của đơn vị tham dự đầy đủ các buổi làm việc theo lịch trên.

   

  BCN Đề án CDIO ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị biết và thực hiên.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên