Tin tổng hợp

Thành lập Hội đồng ĐHQG-HCM khóa IV

 • 25/06/2016
 • Ngày 24/6 ĐHQG-HCM công bố quyết định thành lập Hội đồng ĐHQG-HCM khóa IV và tổ chức kỳ họp đầu tiên của Hội đồng khóa mới.

      Hội đồng ĐHQG-HCM có 21 thành viên gồm Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, đại diện các tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, hiệu trưởng các trường và viện thành viên ĐHQG-HCM. Ngoài ra, Hội đồng ĐHQG-HCM còn có ⅓ thành viên đại diện các đơn vị bên ngoài là các nhà quản lý nhà nước, nhà hoạt động xã hội và nhà quản lý doanh nghiệp.

      Tại kỳ họp đầu tiên khóa IV, Hội đồng đã bỏ phiếu đề cử PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG-HCM làm Chủ tịch Hội đồng và thành lập Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Chuyên môn, Tiểu ban Tài chính.

      Hội đồng cũng đã thảo luận về Dự thảo Quy chế Hội đồng ĐHQG-HCM khóa IV, lắng nghe các ý tưởng chiến lược phát triển ĐHQG-HCM, thảo luận về Dự thảo Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020.

      Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng ĐHQG-HCM là tổ chức có quyền quyết định các chiến lược, các quyết sách lớn cũng như chịu trách nghiệm giám sát hoạt động quản lý nhà nước của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM.

  PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG-HCM được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng. Ảnh: Đức Lộc
  Hội đồng ĐHQG-HCM khóa IV tổ chức kỳ họp đầu tiên. Ảnh: Đức Lộc

  THÁI VIỆT - ĐỨC LỘC
   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên