Tin tức KH&CN

THÔNG BÁO: Thưởng công bố quốc tế năm 2020

 • 13/11/2020
 • Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

   

  Nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã ban hành văn bản hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018 về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM (đính kèm).

   

  Năm 2020, ĐHQG-HCM tiếp tục triển khai việc thưởng công bố quốc tế theo hướng dẫn trên. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị và các Thầy/Cô đồng thời đáp ứng các thủ tục tài chính theo quy định, ĐHQG-HCM đã cập nhật biểu mẫu “Giấy đề nghị thưởng công bố quốc tế” đính kèm hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG nói trên.

   

  ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ nghiên cứu nộp hồ sơ xét thưởng và gửi về ĐHQG-HCM thông qua Ban Khoa học và Công nghệ*, trước ngày 02/12/2020.

   

  Trân trọng kính chào./.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên