Sau đại học

Các kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM năm 2014.

 • 28/10/2013
 • Kính gửi: 
       - Các cơ sở đào tạo;
       - Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM 

  Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25/10/2013, về việc Áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (Chứng chỉ VNU-EPT) đối với đào tạo sau đại học từ  khóa tuyển đợt 1 năm 2014, ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị liên quan về các kỳ thi Chứng chỉ VNU-EPT năm 2014 như sau:
  I. DẠNG THỨC VÀ NỘI DUNG BÀI THI CHỨNG CHỈ VNU-EPT
  Bài thi Chứng chỉ VNU-EPT là bài thi đánh giá đa cấp, gồm 4 phần thi với tổng thời gian thi là 170 – 177 phút:
  -    Phần thi Nghe hiểu (Listening Comprehension), trắc nghiệm, 40- 45 phút
  -    Phần thi Đọc hiểu (Reading Comprehension), trắc nghiệm, 60 phút
  -    Phần thi Viết (Summary paragragh and essay), tự luận, 60 phút
  -    Phần thi Nói (Speaking), vấn đáp trực tiếp,10-12 phút
  II.  CÁC KỲ THI CHỨNG CHỈ VNU-EPT NĂM 2014
  -    Tháng 3 – Tháng 5 (theo Bảng 1) và các kỳ thi khác theo nhu cầu của cơ sở đào tạo.
  -    Tháng 6 – Tháng 12: sẽ thông báo sau.
  ...
  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên