Sau đại học

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH KHXH&NV

 • 25/01/2019
 • Trường ĐH KHXH&NV hiện có 28 chương trình/ngành đào tạo thạc sĩ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH&NV

  TT

  Mã ngành

  Tên ngành

  1

  814 0111

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  2

  8229020

  Ngôn ngữ học

  3

  8220202

  Ngôn ngữ Nga

  4

  8220242

  Văn học nước ngoài

  5

  8220121

  Văn học Việt Nam

  6

  8229011

  Lịch sử thế giới

  7

  8229013

  Lịch sử Việt Nam

  8

  8229015

  Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

  9

  8229017

  Khảo cổ học

  10

  8310310

  Dân tộc học

  11

  8229001

  Triết học

  12

  8229008

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  13

  8310301

  Xã hội học

  14

  8310602

  Châu Á học

  15

  8229040

  Văn hóa học

  16

  8310501

  Địa lý học

  17

  8320203

  Khoa học Thư viện

  18

  8850101

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  19

  8310630

  Việt Nam học

  20

  8140114

  Quản lý Giáo dục

  21

  8310302

  Nhân học

  22

  8320303

  Lưu trữ học

  23

  8220104

  Hán Nôm

  24

  8310206

  Quan hệ quốc tế

  25

  8580112

  Đô thị học

  26

  8220120

  Lý luận văn học

  27

  8760101

  Công tác xã hội

  28

  8220203

  Ngôn ngữ Pháp

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên