Hoạt động sinh viên và cộng đồng

ĐHQG-HCM lần đầu tiên tổ chức diễn đàn tri thức trẻ

 • 14/12/2021
 • Diễn đàn do Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM tổ chức nhằm tạo lập mạng lưới liên kết cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên tiêu biểu của ĐHQG-HCM thảo luận về vai trò của tri thức trẻ trong việc xây dựng và phát triển hệ thống đại học này.

  Được tổ chức lần đầu tiên với chủ đề: “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Nơi ươm mầm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, 79 cán bộ trẻ tiêu biểu và 299 sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM năm 2021 sẽ tập trung thảo luận và đưa ra các đề xuất xoay quanh 3 nhóm nội dung.

  Nhóm 1 đưa ra “Giải pháp xây dựng và phát triển văn hoá đổi mới sáng tạo” liên quan các vấn đề: Thái độ, kỹ năng, kiến thức mà đội ngũ trí thức trẻ ĐHQG-HCM cần trang bị trong bối cảnh hiện nay; cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ của các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM nhằm khuyến khích sự đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống.

  Diễn giả của nhóm này gồm: ThS Trần Vũ - Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; NCS Trần Tuyên - Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong, Trường ĐH KHXH&NV; NCS Đào Văn Hân - Khoa Chính trị - Hành chính ĐHQG-HCM; ThS Lê Bá Nhật Minh - Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn ĐHQG-HCM.

  Nhóm 2 tìm kiếm “Giải pháp kiến tạo môi trường thực hành đổi mới sáng tạo” gồm: Giải pháp phát triển ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu thành dự các án, sản phẩm thực tế ưu tiên ứng dụng thí điểm tại đơn vị thành viên ĐHQG-HCM, khu đô thị ĐHQG-HCM. Từ đó hình thành các sản phẩm thương mại ứng dụng phục vụ cộng đồng.

  Các diễn giải thảo luận ở nhóm này gồm: TS Trương Phước Hưng - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Sejong University, Hàn Quốc; ông Nguyễn Ngọc Huân - Cofounder, Giám đốc KD Inut JSC; ThS Lý Thị Bích Trâm - Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM.

  Nhóm 3 thảo luận về “Giải pháp phát huy trí thức trẻ ĐHQG-HCM trong đổi mới sáng tạo”. Các giải pháp này sẽ gồm: Xây dựng, kết nối trí thức trẻ để phát huy sức mạnh hệ thống; mở rộng, kết nối các giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ với chuyên gia trong và ngoài ĐHQG-HCM; xây dựng nền tảng kết nối giữa các trí thức trẻ ĐHQG-HCM và các bộ, ngành, đoàn thể liên quan, các chuyên gia nhằm trao đổi, tham vấn nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình phát triển nguồn nhân lực ĐHQG-HCM nói riêng và cả nước nói chung. 

  Diễn giả của nhóm này gồm TS Nguyễn Phúc Khải - Trường ĐH Bách Khoa; NCS.Ngô Minh Tín - Trường ĐH Kinh tế Luật; ThS Đỗ Hoàng Huy - Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre.

  Diễn đàn được tổ chức trong hai ngày 16-17/12, trong khuôn khổ Liên hoan Cán bộ trẻ tiêu biểu và Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM năm 2021.

  THIÊN DI

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên