Sau đại học

NCS. Báo Văn Tuy, Viện MT&TN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 20/6/2017

 • 06/06/2017
 • Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để  đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh ninh thuận và đề xuất các giải pháp thích ứng
  Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

  Mã số: 62.85.15.01
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Báo Văn Tuy
  Người hướng dẫn khoa học:
  1.  PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn
  2. GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng
  Cơ sở đào tạo: Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM
  Thời gian bảo vệ: 9h00, ngày 20/6/2017
  Địa điểm bảo vệ: Phòng Hội thảo, Viện môi trường tài nguyên
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên