Sau đại học

NCS. Nguyễn Hải Âu, Viện Môi trường và Tài nguyên bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 19/01/2017

 • 07/01/2017
 • Họ và tên NCS: Nguyễn Hải Âu
  Ngành: Sử dung và bảo vệ tài nguyên môi trường
  Tên đề tài luận án: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chat lượng nước - Nghiên cứu điển hình: lưu vực sông Thị Tính.
  Họ và tên CBHD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải; PGS. TS. Vũ Văn Nghị
  Thời gian bảo vệ: 09g00, ngày 19/01/2017
  Địa điểm: Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên.
   
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên