Sau đại học

NCS. Nguyễn Thị Lan Chi, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 31/5/2018

 • 08/05/2018
 • Tên đề tài:  Phương thức biểu đạt ý nghĩa hàm ẩn trong tiếng Việt và tiếng Hán (trên cứ liệu một số tác phẩm văn học)

  Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
  Mã số: 62.22.01.10 (QĐ số 562/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 05/09/2011)
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan Chi
  Người hướng dẫn khoa học:     1.GS.TS. Nguyễn Đức Dân
                                                       2.PGS.TS. Nguyễn Đình Phức
  Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 31/5/2018
  Địa điểm bảo vệ:  Phòng D201, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên