Tin tức - Sự kiện

NCS. Nguyễn Thị Thu Hà, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 17/3/2020

 • 02/03/2020
 • Tên luận án: Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Tỉnh Đồng Nai

  Tên ngành: CNDVBC@CNDVLS

  Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà

  Giảng viên HD: PGS.TS Lê Trọng Ân

  Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 17/3/2020

  Địa điểm bảo vệ: Phòng D201 Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên