Sau đại học

NCS. Trần Trung Dũng, Trường ĐH KHTN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 9/3/2018

 • 08/02/2018
 • Tên đề tài luận án: Phân tích giới hạn và thích nghi của kết cấu sử dụng các phương pháp  số mới và tối ưu nón bậc hai (Limit And Shakedown Analysis Of Structures Using Advanced Discretisation Methods And Second Order Cone Programming)
  Chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn
  Mã số: 62 44 21 01
  Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Trung Dũng
  Khóa đào tạo : 2011
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Phạm Đức Chính và PGS.TS Lê Văn Cảnh
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG.TPHCM
  Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 09/03/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng F102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp. HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên