Khoa học công nghệ

Nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và an toàn xã hội của dự án

 • 29/02/2020
 • Đại học Quốc gia TP.HCM ( ĐHQG-HCM) là một trung tâm đa trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. ĐHQG-HCM có 07 trường thành viên với 27 đơn vị trực thuộc. Nhằm đẩy mạnh phát triển ĐHQG-HCM trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu của khu vực cũng như trên thế giới, ĐHQG-HCM xây dựng dự án "Phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án ĐHQG-HCM".

  Trong quá trình chuẩn bị dự án, thực hiện Luật bảo vệ Môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường, ĐHQG-HCM đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án ĐHQG-HCM".

  ĐHQG-HCM công bố thông tin về báo cáo đánh giá tác động môi trường và an toàn xã hội.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên