Thông tin xếp hạng ĐH quốc tế

QS Star - Thẩm định giá trị thương hiệu đại học

 • 04/12/2019
 • QS Stars là hệ thống đánh giá cơ sở GDĐH được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010. Tính đến nay đã có hơn 275 cơ sở GDĐH trên 45 quốc gia đã tham gia đánh giá theo QS Stars.

  Về thực chất, QS Stars là bảng phân loại/ xếp loại các cơ sở GDĐH hơn là một bảng xếp hạng. Dựa vào kết quả QS Stars, các cơ sở GDĐH có thể sử dụng để quảng bá thương hiệu của mình trên quy mô quốc tế. Kết quả của QS Stars chủ yếu phục vụ cho nhu cầu chọn trường của phụ huynh và học sinh tương lai của một cơ sở GDĐH.

  QS Stars đánh giá các cơ sở GDĐH ở 4 nhóm tiêu chuẩn và tính trên thang điểm 1000. Các nhóm tiêu chí đánh giá của QS Stars  gồm:

  Tiêu chí đánh giá của QS Star.

  Trên cơ sở đánh giá hoạt động và thành tựu thực tế của cơ sở GDĐH, QS  Star tiến hành phân loại các đơn vị dựa trên thang đo sau: 1 sao (đạt 100/1000 điểm): cơ sở GDĐH có khả năng cung cấp các chương trình đào tạo bằng tên riêng của mình; 2 sao (đạt 250/1000 điểm): cơ sở GDĐH có khả năng cung cấp các chương trình đào tạo bằng tên riêng của mình. 3 sao (đạt 400/1000 điểm): cơ sở GDĐH có khả năng cung cấp các chương trình đào tạo bằng tên riêng của mình.

  4 sao (550/1000 điểm): cơ sở GDĐH nhận được sự ủng hộ của 75 đồng cấp học thuật hoặc tỷ lệ trích dẫn trên mỗi giảng viên là 2, có ít nhất 1% sinh viên quốc tế; 5 sao (700/1000 điểm): cơ sở GDĐH nhận được sự ủng hộ của 150 đồng cấp học thuật hoặc tỷ lệ trích dẫn trên mỗi giảng viên là 3, có ít nhất 5% giảng viên quốc tế, có ít nhất 5% sinh viên quốc tế, có tối thiểu 70 điểm trong hạng mục Tiêu chí cốt lõi. 5 sao cộng (900/1000 điểm): phải xếp hạng 5 sao trong tất cả các nhóm tiêu chí.

  Tham gia xếp hạng trên QS Stars, các đại học sẽ đạt được những lợi thế thiết thực. Về thể chế, QS Star giúp cơ sở GDĐH hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình, bất kể đơn vị thuộc phân nhóm nào trong thang đánh giá. Sau quá trình thu thập và phân tích dữ liệu, QS Stars sẽ cung cấp cho cơ sở GDĐH lộ trình phát triển bao gồm các báo cáo chuyên sâu về điểm mạnh và đề xuất những cải tiến để đơn vị phát triển tốt hơn.

  Về phát triển thương hiệu, bên cạnh lộ trình phát triển, cơ sở GDĐH sẽ nhận được dánh giá xếp loại tổng thể và hoàn toàn có thể sử dụng kết quả này để quảng bá trên tất cả các tài liệu, ấn phẩm của đơn vị. Điều đặc biệt, kết quả này có thể được cải thiện và là một minh chứng giúp cơ sở GDĐH thu hút sinh viên tương lai, đối tác uy tín và nhân viên tiềm năng.

  NHẬT ANH

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên