Văn bản của ĐHQG-HCM

Quy định công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

  • 07/01/2020
  • Quyết định số 1614/QĐ-ĐHQG về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 793/QĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM.

    Tệp đính kèm:

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên