Văn bản của ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG, LẦN 1 NĂM 2020

 • 09/09/2020
 • Kính gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến thông tin đến các tổ chức, nhà khoa học của đơn vị để đăng ký tham gia chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2020 (Thông tin chi tiết vui lòng xem các file đính kèm bên dưới).

  Thời hạn nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2020 (theo dấu bưu điện).

  Trân trọng./.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên