Tin tổng hợp

Trường ĐH KHXH&NV thành lập Khoa Ngôn ngữ học

 • 04/12/2020
 • Sáng 4/12, tại Hội trường Văn Khoa, cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Trường ĐH KHXH&NV đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Khoa Ngôn ngữ học trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Ngôn ngữ học trực thuộc trường.

  Khoa có quá trình xây dựng và phát triển hơn 40 năm, với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học và sau đại học ngành Ngôn ngữ học.

  TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Trưởng Khoa Ngôn ngữ học cho biết: “Được thành lập từ năm 1977 cùng với sự ra đời của Khoa Ngữ Văn Việt Nam, sau này là Khoa Văn học và Ngôn ngữ, đến tháng 2 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV đã ký Quyết định số 174/QĐ-XHNV-TCCB về việc thành lập Bộ môn Ngôn ngữ học trực thuộc Trường trên cơ sở tách từ Khoa Văn học và Ngôn ngữ. Sau hơn 3 năm hoạt động với tư cách là đơn vị trực thuộc Trường, ngày 11/11/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV ký Quyết định số 856/QĐ-XHNV-TCCB thành lập Khoa Ngôn ngữ học”.

  Tại buổi lễ, TS Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV đã trao quyết định thành lập Khoa Ngôn ngữ học cho TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Theo TS Phạm Tấn Hạ, là nơi duy nhất đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ học ở các tỉnh phía Nam, Khoa Ngôn ngữ học đã đóng góp nguồn nhân lực có chuyên môn về Ngôn ngữ học cho khu vực này.

  Hiện tại, Khoa đang phụ trách đào tạo ngành Ngôn ngữ học ở bậc cử nhân và bậc thạc sĩ; ngành Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu ở bậc tiến sĩ. Các ngành này từ lâu đã trở thành những ngành đào tạo khoa học cơ bản chủ lực của Trường. Nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh do Khoa đào tạo hiện đang phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt tham gia giảng dạy Ngôn ngữ học, tiếng Việt cho người nước ngoài hoặc giảng dạy ngoại ngữ ở các trường đại học.

  Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên, chuyên viên của Khoa đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, bài viết công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, trong các cuộc hội thảo quốc gia, quốc tế. Những kết quả nghiên cứu của Khoa Ngôn ngữ học có vị trí rất quan trọng phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo của Trường - nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội; giải quyết được nhiều yêu cầu cấp thiết trong nghiên cứu khoa học của ngành và cung cấp những luận cứ khoa học cho các cơ quan nhà nước trong việc hoạch định chính sách ngôn ngữ quốc gia, phục vụ cho công cuộc giữ gìn bản sắc của tiếng Việt trong thời hội nhập và toàn cầu hóa, quảng bá tiếng Việt với cộng đồng các dân tộc trên thế giới.

  Với quá trình xây dựng, phát triển hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học ngành Ngôn ngữ học 40 năm qua với tư cách là Bộ môn trực thuộc Khoa, hơn 3 năm với tư cách là Bộ môn trực thuộc Trường, Khoa Ngôn ngữ học xứng đáng được trở thành Khoa - đơn vị chuyên môn thuộc Trường, ngang tầm với thực tế hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  Trong tương lai, Khoa Ngôn ngữ học thuộc Trường ĐH KHXH&NV  sẽ là một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy về Ngôn ngữ học có chất lượng cao của các tỉnh phía Nam, có trình độ ngang tầm với các nước Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu của TP.HCM, của khu vực và toàn quốc.

  TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh cho biết: “Với định hướng phát triển theo hướng ứng dụng, mang tính liên ngành, liên khoa, Khoa Ngôn ngữ học sẽ từng bước xây dựng và đề xuất ĐHQG-HCM cho phép mở mã ngành đào tạo thí điểm cử nhân Ngôn ngữ học ứng dụng trong vài năm tới. Khoa chủ trương tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, năng động, sáng tạo, có chất lượng cao để mỗi sinh viên đều có cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển tối đa năng lực, phẩm chất kiến thức, kỹ năng và tiềm năng của mình theo triết lý giáo dục Toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa mà Nhà trường đã xác định”.

  TS Phạm Tấn Hạ trao quyết định thành lập Khoa cho TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh.

  BẢO KHÁNH

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên