Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Thông điệp

 • Thông điệp của Giám đốc ĐHQG-HCM 2023

  Với khát vọng vươn tầm quốc tế, với quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thư gửi Đại học Quốc gia ngày 14/01/2022: “Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng rằng, trong giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, ĐHQG-HCM sẽ phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ từ nội lực,… biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM trở thành một hệ thống đại học “chất lượng cao”, trong nhóm đầu châu Á và thế giới, xứng tầm với sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Trong năm 2022, ĐHQG-HCM đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, chủ động đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị theo hướng tự chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và hội nhập sâu rộng với nền giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới. Nhìn lại thành tựu suốt một năm không ngừng nỗ lực, chúng ta có thể tự hào khi ĐHQG-HCM từng bước ghi tên mình đậm nét trên bản đồ giáo dục của khu vực Đông Nam Á và thế giới.
  • 22/12/2022
 • Thông điệp của Giám đốc ĐHQG-HCM 2021

  Năm 2020 là cột mốc rất ý nghĩa, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển ĐHQG-HCM. Trong chặng đường một phần tư thế kỷ qua, ĐHQG-HCM đã nỗ lực gặt hái được nhiều thành tựu, khẳng định rõ nét vai trò đầu tàu, nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước và nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.
  • 28/12/2020
 • Thông điệp của Giám đốc ĐHQG-HCM 2019

  Năm 2019, ĐHQG-HCM có những bước tiến rất đáng tự hào: Lần đầu tiên ĐHQG-HCM đứng trong Top 1001+ bảng xếp hạng THE 2020; tiếp tục duy trì vị trí Top 701-750 bảng xếp hạng QS World 2020; Top 301-500 bảng xếp hạng QS GER 2020 các đại học đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới; đứng thứ 143 trong bảng xếp hạng QS Asia 2020.
  • 22/01/2020
 • Thông điệp của Giám đốc ĐHQG-HCM 2018

  Năm 2018, ĐHQG-HCM đã vinh dự đứng vào Top 701-750 đại học hàng đầu thế giới với 45 chương trình được đánh giá chính thức theo tiêu chuẩn AUN-QA, 13 chương trình được đánh giá theo chuẩn quốc tế (ABET, CTI, FIBAA, ACBSP, AMBA, IACBE).
  • 30/01/2019
 • Thông điệp của Giám đốc ĐHQG-HCM 2017

  Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang hội nhập ngày càng sâu rộng, việc nắm bắt và tiên phong hội nhập là lợi thế cho sự nghiệp phát triển của mỗi đơn vị, mỗi tổ chức. Theo xu thế đó, với vai trò là nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hội nhập theo tiêu chuẩn của khu vực và thế giới.
  • 06/01/2018