Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

 • 14/06/2018
 • (Ban hành kèm theo Quyết định số 620/QĐ-ĐHQG, ngày 14/6/2018

  của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng)

  STT Họ và tên Chức vu, đơn vị công tác Nhiệm vụ
  1 Ông Huỳnh Thành Đạt Giám đốc ĐHQG-HCM Chủ tịch
  2 Ông Vũ Hải Quân Phó Giám đốc ĐHQG-HCM Phó chủ tịch thường trực
  3 Ông Nguyễn Quốc Chính Giám đốc Trung tâm TT KT&ĐGCLĐT, ĐHQG-HCM Ủy viên thường trực
  4 Bà Phạm Thị Bích Phó Giám đốc TT KT&ĐGCLĐT, ĐHQG-HCM Ủy viên
  5 Bà Đinh Ái Linh Phó Giám đốc TTKT&ĐGCLĐT, ĐHQG-HCM Ủy viên
  6 Bà Lê Thị Anh Trâm Chánh Văn phòng, ĐHQG-HCM Ủy viên
  7 Ông Lâm Tường Thoại Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM Ủy viên
  8 Bà Ông Thị Ngọc Linh Bí Thư Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM Ủy viên
  9 Ông Nguyễn Tấn Phát Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ, ĐHQG-HCM Ủy viên
  10 Ông Nguyễn Ninh Thụy Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, ĐHQG-HCM Ủy viên
  11 Ông Đinh Đức Anh Vũ Trưởng ban Đại học, ĐHQG-HCM Ủy viên
  12 Ông Vũ Phan Tú Trưởng ban Sau Đại học, ĐHQG-HCM Ủy viên
  13 Ông Lê Thành Long Trưởng ban Quan hệ Đối ngoại, ĐHQG-HCM Ủy viên
  14 Bà Lê Thị Thanh Mai Trưởng ban Công tác Sinh viên, ĐHQG-HCM Ủy viên
  15 Ông Lâm Quang Vinh Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM Ủy viên
  16 Ông Mai Thanh Phong Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Ủy viên
  17 Ông Trần Linh Thước Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Ủy viên
  18 Bà Ngô Thị Phương Lan Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Ủy viên
  19 Ông Trần Tiến Khoa Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Ủy viên
  20 Ông Nguyễn Tiến Dũng Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật Ủy viên
  21 Bà Nguyễn Hoàng Tú Anh Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin Ủy viên
  22 Ông Nguyễn Văn Phước Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên Ủy viên
  23 Ông Lê Văn Quang Phó trưởng khoa Y, ĐHQG-HCM Ủy viên
  24 Ông Nguyễn Minh Tâm Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng, ĐHQG-HCM Ủy viên
  25 Bà Hoàng Thị Thục Giám đốc Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM Ủy viên
  26 Ông Tăng Hữu Thủy Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá, ĐHQG-HCM Ủy viên

  Danh sách gồm 26 thành viên