Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2017-2022

 • 16/10/2018
 • Chủ tịch Hội đồng

  GS.TS Vũ Đình Thành - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa.

  Phó chủ tịch Hội đồng

  PGS.TS Võ Văn Sen - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV.

  Thành viên Hội đồng

  PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa - Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM.

  GS.TS Trần Linh Thước - Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.

  PGS.TS Hồ Thanh Phong - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc Tế.

  PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh - Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT.

  PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật.

  GS.TS Nguyễn Văn Phước - Nguyên Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên.

  GS.TS Đặng Vạn Phước - Trưởng khoa Y ĐHQG-HCM (Chủ tịch Hội đồng liên ngành Công nghệ sinh học và Khoa học Y sinh)

  GS.TSKH Phan Quốc Khánh (Chủ tịch Hội đồng liên ngành Khoa học tự nhiên)

  GS.TS Phan Thị Tươi (Chủ tịch Hội đồng liên ngành Công nghệ thông tin, Điện và Điện tử, Viễn Thông)

  GS.TS Lê Chí Hiệp (Chủ tịch Hội đồng liên ngành Môi trường, Tài nguyên và Năng lượng)

  GS.TS Ngô Văn Lệ (Chủ tịch Hội đồng liên ngành KHXH&NV)

  GS.TS Nguyễn Thanh Nam (Chủ tịch Hội đồng liên ngành Cơ khí, Tự động hóa, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng)

  GS.TS Nguyễn Thị Cành (Chủ tịch Hội đồng liên ngành Kinh tế, Luật và Quản lý)

  PGS.TS Đặng Mậu Chiến (Chủ tịch Hội đồng liên ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu)

  PGS.TS Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ĐHQG Singapore.

  PGS.TS Trương Thị Hiền - Viện Cán bộ TP.HCM.

  Thư ký Khoa học

  PGS.TS Lâm Quang Vinh - Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM.

  PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ -Trưởng Ban Đại học ĐHQG-HCM.

  PGS.TS Vũ Phan Tú - Trưởng Ban Sau đại học ĐHQG-HCM.

  (Kèm theo Quyết định số 825 của Giám đốc ĐHQG-HCM ngày 31/7/2017).