Về ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến.

Văn phòng và các ban chức năng

 • 31/07/2018
 • - Văn Phòng

  Email: vnu-office@vnuhcm.edu.vn

  Điện thoại: (+84-28) 37 242 181 (ext: 1651)

  - Ban Tổ chức - Cán bộ

  Email: tccb@vnuhcm.edu.vn

  Điện thoại: (+84-28) 37 242 181 (ext: 1321)

  - Ban Đại học

  Email:bandaotao@vnuhcm.edu.vn

  Điện thoại: (+84-28) 37 242 181 (ext: 1341)

  - Ban Sau Đại học

  Emaill: sdh@vnuhcm.edu.vn

  Điện thoại: (+84-28) 37 242 181 (ext: 1341)

  - Ban Kế hoạch - Tài chính

  Email: khtc@vnuhcm.edu.vn

  Điện thoại: (+84-28) 37 242 181 (ext: 1371)

  - Ban Khoa học và Công nghệ

  Email: khcn@vnuhcm.edu.vn

  Điện thoại: (+84-28) 37 242 181 (ext: 1362)

  - Ban Đối ngoại và Phát triển dự án

  Email: qhqt@vnuhcm.edu.vn

  Điện thoại: (+84-28) 37 242 181 (ext: 1451)

  - Ban Công tác Sinh viên

  Email: ctsv@vnuhcm.edu.vn

  Điện thoại: (+84-28) 37 242 181 (ext: 1352)

  - Ban Thanh tra - Pháp chế

             Email: ttpc@vnuhcm.edu.vn

             Điện thoại: (+84-28) 37 242 181  (ext: 1493)

  - Ban Thi đua - Khen thưởng

              Điện thoại: (+84-28) 37 242 181  (ext: 1568)